ReadyPlanet.com
dot dot
เที่ยวเมืองวังเวียง เมืองมรดกแห่งธรรมชาติของลาว กำลังเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับธรรมชาติ(คลิกที่รูปภาพ) article

แม่น้ำภูเขา เป็นเอกลักษณ์ของเมืองวังเวียง ที่น่ามาสัมผัส

บอลลูนมีบริการให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวบนท้องฟ้า

สะพานข้ามแม่น้ำซองสำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

ในยามพลบค่ำริมฝั่งแม่น้ำซอง นักท่องเที่ยวกำลังพายเรือคายักกลับเข้าเมืองวังเวียง

บอลลูนกำลังพานักท่องเที่ยวเหิรฟ้าชมวิวรอบๆเมืองวังเวียง

แม่น้ำใสท้องฟ้าสวยล้อมรอบด้วยภูเขาคือเอกลักษณ์ของเมืองวังเวียง

เตรียมตัวพายเรือคายัคล่องแม่น้ำซอง

ซักซ้อมทำความเข้าในการพายเรือคายัคล่องแม่น้ำซอง เพื่อความปลอดภัย

เตรียมพร้อมพายเรือคายัค ระยะทาง 8กิโลเมตร แม่น้ำซอง วังเวียง

นักท่องเที่ยวจากไทย กำลังสนุกสนานในการพายเรือคายักกลับเข้าวังเวียง

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใช้ห่วงยางเข้าชมถ้ำน้ำ ที่เมืองวังเวียง

ภายในถ้ำน้ำริมแม่น้ำซองต้องใช้โคมไฟนำทางในการเข้าไปเที่ยวชมที่วังเวียง

นักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเข้าไปชมแบบผจญภัยภายในถ้ำน้ำ ที่เมืองวังเวียง

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัย และชอบธรรมชาติ

พิธีกรรายการโทรทัศน์ จากเกาหลีและญี่ปุ่น ก็เข้ามาผจญภัยในถ้ำน้ำด้วยกัน

ช่างภาพโทรทัศน์จากเกาหลี ลุยน้ำเข้าไปถ่ายทำสารคดีที่เมืองวังเวียง

มาเที่ยวเมืองวังเวียง ขอแนะนำพายเรือคายัคจะสนุกและตื่นเต้น

การโหนสลิง เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองวังเวียง

ห้องอาหารริมแม่น้ำซองวังเวียง ของโรงแรมอีเลแฟ่นครอสซิ่ง

2 พิธีกร รายการทีวี เกาหลี และญี่ปุ่น มาถ่ายทำรายการที่วังเวียง

 ตัวอย่างโปรแกรมนำเที่ยว สปป.ลาว

หนองคาย-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง (2วัน 1คืน)

วันแรก (                                )

        เวลา 07.00 น. รถรับคณะที่..................(ที่จุดนัดหมาย ในตัวเมืองหนองคาย)

        เวลา 07.30 น. ดำเนินการเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว(คณะนั่งรอในรถ ทั้งด่าน ไทย-ลาว)

        เวลา 08.00 น. รถรับคณะเดินทางเข้าเวียงจันทน์ และเดินทางต่อไปยัง เขื่อนน้ำงึม (เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้ไทย)

        เวลา 12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่เขื่อน และชมวิว ถ่ายภาพ (หรืออาจนั่งเรือนำเที่ยวในบริเวณเขื่อนถ้าเวลาเพียงพอ)

        เวลา 13.30 น. ออกเดินทางจากเขื่อนฯ สู่เมืองวังเวียง ผ่านเมืองโพนโฮง (เส้นทางจะเป็นภูเขาและทางคดเคี้ยว)

        เวลา 15.30 น. ถึงเมืองวังเวียง เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม..........(โรงแรมทวีสุขรีสอร์ท หรือถาวรสุขรีสอร์ท)ติดแม่น้ำซอง

        เวลา 16.30 น. ขอแนะนำนั่งเรือนำเที่ยวแม่น้ำซอง (หรือเช่าเรือคายัคพายเอง หรือห่วงยางเล่นน้ำก็ได้)

        เวลา 18.30 น. ทานอาหารเย็นที่ร้าน............................ (ร้านริมแม่น้ำซอง)

        เวลา 19.30 น. หลังอาหารเย็น เดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองวังเวียง (ที่วังเวียงจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมมาเที่ยวที่นี่มาก)

        เวลา 20.30 น. กลับที่พักโรงแรม...........(พักผ่อน ตามอัธยาศรัย)

วันที่สอง (                               )

        เวลา 07.30 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (และเตรียมเช็คเอ้าท์ เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับเข้าเวียงจันทน์)
        เวลา 08.30 น. รถรับคณะออกเดินทางไปขึ้นชมถ้ำจัง (เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียง)

        เวลา 09.30 น. รถรับคณะจากเมืองวังเวียงกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ (เพื่อเที่ยวในเวียงจันทน์ก่อนเดินทางกลับหนองคาย)

        เวลา 12.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ ทานอาหารกลางวันที่ร้านริมแม่น้ำโขง ........(ภัตตาคารแม่โขง หรือร้านบุบเฟ่ดอนจัน)

        เวลา 13.30 น. เที่ยวรอบตัวเมืองเวียงจันทน์ ตามที่ท่องเที่ยวสำคัญดังนี้ นมัสการพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่านไกสอน  วัดหอพระแก้ว วัดสีสะเกด กราบไหว้ศาลหลักเมืองที่วัดสีเมือง ชอปปิ้งตลาดเช้า และตลาดจีนใหม่

        เวลา 15.00 น. รถรับคณะเดินทางมาที่ด่านขาออกลาว เพื่อดำเนินการเอกสาร (ชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี Duty Fee ทีนี่)

        เวลา 16.30 น. รถรับคณะข้ามสะพานมิตรภาพ มาสู่จังหนองคายประเทศไทย (แนะนำชอปปิ้งตลาดท่าเสด็จ ทานแหนมเนือง

        ไหว้หลวงพ่อพระใส) ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยครับ

.............................จบโปรแกรม................................

     ค่าบริการ : ................บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและระดับของโรงแรม)

     ค่าบริการรวม : รถนำเที่ยว+ไกด์นำเที่ยวลาว+ค่าหนังสือผ่านแดน+ค่าธรรมเนียมด่าน ไทย-ลาว+

                            ค่าล่วงเวลาในวัดหยุด +ค่าอาหาร(ตามที่ระบุ)+ค่าโรงแรมที่พัก+ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

        ค่าบริการไม่รวม : ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งเองนอกเหนือรายการ

        เอสารในการเดินทาง : หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ที่มีอายุก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6เดือน

   สัมภาระการเดินทาง : กระเป๋าเดินทางควรเป็นแบบผ้าที่ยืดหยุ่นได้ 

  ภาพถ่ายที่พักรีสอร์ทริมแม่น้ำซอง
column6
dot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร