ReadyPlanet.com
dot dot
รับจัดทัวร์กอล์ฟเป็นหมู่คณะหน่วยงาน ชมรม สมาคม เพื่อการออกรอบสนามกอล์ฟ หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง(คลิกที่รูปภาพ) article

 

ภาพถ่ายสถานที่จริง (หลวงพระบางกอล์ฟคลับ 18หลุม พาร์72) 18 มีนาคม 2554

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์กอล์ฟ 3วัน 2คืน (ทางรถยนต์)

วันแรก (วันที่.......................) หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

    เวลา 07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย....................... (หรือสำนักงานหนองคายอินเตอร์ทัวร์)

    เวลา 08.00 น. รถตู้ วีไอพี รับคณะนักกอล์ฟเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถพาคณะออกเดินทางไปหลวงพระบาง ผ่านนครหลวงเวียงจันทน์

    เวลา 12.00 น. แวะทานอาหารหารกลางวันที่เมืองวังเวียง และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของเมืองวังเวียง(กุ้ยหลินลาว) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

   เวลา 13.00 น. รถพาคณะนักกอล์ฟออกเดินทางต่อไปยังหลวงพระบาง ผ่านเมืองกาสี และแวะถ่ายภาพชมวิวที่จุดชมวิวภูเพียงฟ้า(ทานกาแฟ เข้าห้องน้ำ) ออกเดินทางต่อ ผ่านสามแยกภูคูน เมืองกิ่วกะจำ และเมืองเชียงเงิน

   เวลา 18.00 น. รถพาคณะเดินทางถึงหลวงพระบาง(เมืองมรดกโลก) เข้าเช็คอินที่พักโรงแรม หลวงพระบางรีเวอร์ลอร์ด (กลางเมืองหลวงพระบาง ริมแม่น้ำโขง ติดตลาดเช้า ใกล้ตลาดคนเดิน)

   เวลา 19.30 น. ทานอาหารเย็นที่ร้าน......(แนะนำอาหารพื้นเมืองหลวงพระบางที่ร้านปาปิญอง) หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมบ้านเมืองหลวงพระบางยามค่ำคืน และชอปปิ้งตลาดมืด (ถนนคนเดิน) และกลับที่พักโรงแรม พักผ่อน หรือจะท่องราตรีที่หลวงพระบางตามอัธยาศรัย

วันที่สอง (วันที่.........................) ออกรอบสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ

   เวลา 06.00 น. ตื่นแต่เช้าทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระภิษุ สามเณรหลายร้อยรูป ที่ออกบิณฑบาตรในตัวเมืองหลวงพระบาง (เดินชมวิถีชีวิตชาวหลวงพระบางในตลาดเช้า)

   เวลา 07.00 น. ทานอาหารเช้าแบบอเมริกันเบกฟาด(พร้อมข้าวจี่ลาว)ที่โรงแรมที่พัก

   เวลา 08.00 น. รถตู้รับคณะนักกอล์ฟไปออกรอบที่หลวงพระบางกอล์ฟคลับ ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแห่งแรกและแห่งเดียวของเมืองหลวงพระบาง สนามล้อมรอบด้วยภูเขา และอยู่ติดกับแม่น้ำโขงห่างตัวเมืองประมาณ 8 ก.ม (ขอรับประกันว่าเป็นสนามที่ดีที่สุด และสวยงามที่สุด ในลาวปัจจุบัน)

   เวลา 08.30 น. แคดดี้จัดรถกอล์ฟรับคณะไปออกรอบที่หลุม1 จนครบ18หลุม (พักรับประทานอาหารกลางวัน) ขอแนะนำควรมีอาหารโปรดติดตัว เพราะคลับเฮ้าส์อาจจะยังไม่พร้อมบริการ

   เวลา 13.00 น. จบจากตีกอล์ฟรอบแรก 18หลุม (ถ้าจะออกรอบต่อจะต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนตัว)รถรับคณะออกเดินทางกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบาง (เพื่อเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตลาว เข้าชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยงามที่สุดในหลวงพระบาง)

   เวลา 17.30 น. ขึ้นไปนมัสการพระธาตุภูสี (ชมวิวเมืองหลวงพระบางก่อนพระอาทิตย์ตก)

   เวลา 18.30 น. เดินชอปปิ้งตลาดมืด(ถนนคนเดิน เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนกลับที่พัก)

   เวลา 19.30 น. ทานอาหารเย็น ที่ร้าน......(ตกลงกับคณะนักกอล์ฟอีกครั้งว่าจะทานแบบไหนดี)

   เวลา 21.00 น. กลับเข้าที่พักโรงแรม นอนพักผ่อน (หรือจะเที่ยวราตรี แบบส่วนตัว........)

วันที่สาม (วันที่.........................) หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์-หนองคาย

   เวลา 06.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (หรือห่อทานบนรถ) และเช็คเอ้าท์โรงแรม เพื่อเดินทางกลับหนองคาย ผ่านเมืองกิ่วกะจำ เมืองสามแยกภูคูน ภูเพียงฟ้า เมืองกาสี

   เวลา 12.00 น. แวะทานอาหารกลางวันที่เมืองวังเวียงที่ร้าน.................(ริมแม่น้ำซอง)

   เวลา 13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านเมืองโพนโฮง เมืองหลัก52

   เวลา 17.00 น. เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ และรถรับคณะเดินทางต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ลาว-ไทย (ถึงหนองคายโดยสวัสดิภาพ)

                                  *** จบโปรแกรม ตีกอล์ฟและท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง***

อัตราค่าบริการ :    ................................... (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักกอล์ฟ และระดับโรงแรมที่พัก ตกลงอีกครั้งครับ)

อัตราค่าบริการนี้รวม :   ค่ารถตู้ รับ-ส่ง หนองคาย หลวงพระบาง -ค่าธรรมเนียมที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว ค่าที่พักโรงแรม ค่าออกรอบสนามกอล์ฟหลวงพระบาง 18หลุม + รถกอล์ฟ + น้ำดื่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเอง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง :   หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุก่อนการเดินทางมากกว่า6เดือน(ตรวจเช็คด้วยครับ)

หมายเหตุ :   กระเป๋าสัมภาระในการเดินทาง ควรใช้กระเป๋าผ้าที่ยืดหยุ่นได้ (ไม่แนะนำกระเป๋าใบใหญ่ที่มีล้อ)

  โปรแกรมการท่องเที่ยว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัยเป็นหลัก

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51-00322 ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เลขที่ 51-0747

 ติดต่อได้โดยตรงกับคุณ ชาตรี มือถือ 081-2627500 หรือ 083-4512500

Mr. Lee เจ้าของสนามกอล์ฟ หลวงพระบางกอล์ฟคลับ (ได้รับสัมประทานการลงทุนจากรัฐบาลลาว 50ปี)

m

ภาพถ่ายสถานที่จริง (สนามกอล์ฟซีเกมส์หลัก18เวียงจันทน์) 27หลุม คอร์ส A-B-C

พิธีรับเหรียญรางวัลการแข่งขันกอล์ฟชาย (ไทยได้รับเหรียญทอง)

นักกอล์ฟชายไทยได้รับเหรียญทองการแข่งขันกอล์ฟซีเกมส์ครั้งที่25(เวียงจันทน์เกมส์25)

สนามกอล์ฟซีเกมส์สร้างขึ้นใหม่สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25 สปป.ลาว

www.seagamesgc.com

สนามกอล์ฟซีเกมส์เวียงจันทน์  (แบ่งสนามเป็น3ครอส A-B-C = 27หลุม)

 ทัวร์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ 1 วัน (ไป-กลับ)

สนามกอล์ฟ ซีเกมส์  (หลัก 18) สปป.ลาว

 วันที่.............................................

07.30 น. นักกอล์ฟ พร้อมกันที่จุดนัดพบ โรงแรม.....................................................

08.00 น. รถตู้รับคณะนักกอล์ฟเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ตรงไปยังสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก 18) ซึ่งห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์18ก.ม เป็นสนามกอล์ฟ 27 หลุม ครอส A-B-C เคยใช้ป็นสนามแข่งขันกอล์ฟกีฬาซีเกมส์ที่เวียงจันทน์เมื่อปี2552

10.00 น. เริ่มออกรอบหลุม 1 จนครบ 9หลุม (ขอแนะนำให้ใช้รถกอล์ฟ ในช่วงฤดูฝน จะสะดวกยิ่งขึ้น)

12.30 น. ตีกอล์ฟจบหลุม 9 พักทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ (แนะนำอาหารจานด่วน และควรสั่งไว้ก่อน)

13.00 น. ตีกอล์ฟจากหลุม 10 จนครบ 18หลุม (อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่คลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ)

15.30 น. ออกเดินทางจากสนามกอล์ฟสู่ด่านสะพานมิตรภาพ(ชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ด่านขาออกลาว)

17.00 น. ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถรับคณะนักกอล์ฟเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ สู่จังหวัดหนองคาย

.................................... จบโปรแกรม .......................................

หมายเหตุ :  ออกรอบร่วมกันได้ 2-6 ท่าน (และสามารถใช้รถกอล์ฟ 1คัน ต่อนักกอล์ฟ 2ท่าน)

 ค่ากรีนฟรี+ แคดดี้ (18 หลุม)  287,000 กีบ  วันปรกติ

  ค่ากรีนฟรี + แคดดี้ (18 หลุม)  338,000 กีบ  วันหยุด

  ค่ากรีนฟรี + แคดดี้ + รถกอล์ฟ (18 หลุม)  369,000 กีบ  วันปรกติ

       ค่ากรีนฟรี + แคดดี้ + รถกอล์ฟ (18 หลุม)  420,000 กีบ  วันหยุด

               ค่าธรรมเนียมทริปพิเศษให้แคดดี้ (ประมาณ 50,000 กีบ ต่อ 18หลุม)

*** คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบ 250 กีบ = 1 บาท (100 บาท = 25,000 กีบ) ***

สนามกอล์ฟหลัก6เวียงจันทน์ (เหมาะกับการออกรอบกลางคืน) 9หลุม พาร์36

ภาพถ่ายสถานที่จริง(สนามกอล์ฟวิคตอรี่จังหวัดหนองคาย)18หลุม พาร์72

คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟวิคตอรี่ จังหวัดหนองคาย

บ้านพักและสระว่ายน้ำ สนามกอล์ฟวิคตอรี่ จังหวัดหนองคาย

สนใจทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ หลวงพระบางติดต่อ คุณชาตรี 083-4512500

สนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ เวียงจันทน์ (Tel.021-812390)

GREEN FEE WEEKDAY (MON-FRI) 300,000 KIP

GREEN FEE WEEKEND (SAT-SUN) 400,000 KIP

CADDIE FEE     50,000 KIP (ไม่มีรถกอล์ฟบริการ)

REMARK :  Update 19 Feb 2014 (No Golf Car Service)

คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟลาวคันที่คลับ สปป.ลาว  www.laocountryclub.com

สนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ(สนามกอล์ฟหลัก 14)

แฟร์เวย์ สนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ เวียงจันทน์ (ม.ค. 54)

สนามกอล์ฟหลัก14เวียงจันทน์หลังจากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หมด

ทัวร์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ 1 วัน (ไป-กลับ)

สนามกอล์ฟ ลาวคันทรี่คลับ  (หลัก 14) สปป.ลาว

วันที่.............................................

07.30 น. นักกอล์ฟ พร้อมกันที่จุดนัดพบ โรงแรม.......................(หรือบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพ ไทย ลาว จังหวัดหนองคาย)

08.00 น. รถตู้รับคณะนักกอล์ฟเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถรับคณะนักกอล์ฟออกจากด่าน ตรงไปยังสนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ (หลัก 14)ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ 14 ก.ม เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 (เป็นสนามกอล์ฟปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หมด เกาหลีเป็นคนลงทุน)

09.30 น. เริ่มออกรอบหลุม 1 จนครบ 9หลุม (อนุญาตให้นักกอล์ฟออกรอบร่วมกันได้ไม่เกิน 4ท่าน ต่อ 1ก้วน)

12.00 น. ตีกอล์ฟจบหลุม 9 พักทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ (แนะนำอาหารจานด่วน และควรสั่งไว้ก่อน)

12.30 น. ตีกอล์ฟจากหลุม 10 จนครบ 18หลุม (อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่คลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ)

15.00 น. ออกเดินทางจากสนามกอล์ฟ กลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพ (ชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ด่านขาออกลาว)

16.30 น. ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถรับคณะนักกอล์ฟเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ สู่จังหวัดหนองคาย

.................................... จบโปรแกรม .......................................

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00322

 นาย ชาตรี  คุรุอังกูร  (เจ้าของ/ผู้จัดการ) มือถือ 081-2627500, 083-4512500

 รับจัดทัวร์กอล์ฟ และรับจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ที่หนองคายและเวียงจันทน์

ติดต่อตรง ที่คุณชาตรี 083-4512500 
column5

บริการจัดทัวร์กอล์ฟสนามกอล์ฟหนองคายและเวียงจันทน์ articledot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร