ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน

สนามกอล์ฟ Long Vien Golb Club (สนามกอล์ฟใหม่สุด และดีที่สุดในเวียงจันทน์)

โปรแกรมทัวร์กอล์ฟ 3 วัน 2คืน เวียงจันทน์ สปป.ลาว

วันแรก (วันที่..........................)
 
       เช้า......รับคณะที่สนามบินอุดร (นกแอร์ 07.05 น. แอร์เอเชีย 08.25น. การบินไทย 08.10 น. ทานอาหารเช้าที่อุดร.....และออกเดินทางต่อไปยังด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว(ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง) ออกเดินทางไปสนามกอล์ฟ Long Vien (สนามใหม่และดีที่สุดในเวียงจันทน์)
       คณะออกรอบ (ก๊วนละ4-6ท่าน)ใช้รถกอล์ฟ 1คัน/นักกอล์ฟ1ท่าน และทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ เล่นจนครบ18หลุม (อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า)
       เย็น.... เข้าเช็คอินที่พักโรงแรม........ (แนะนำโรงแรม ดาวคำ/มีสถานบรรเทิงครบครัน ถ้าต้องการสนุกตอนกลางคืน) หรือโรงแรมระดับเดียวกัน
       ค่ำทานอาหารเย็นที่ริมแม่น้ำโขง ...... (แนะนำร้านอาหาร Moon The Night หรือ Kong View) พักผ่อนหรือเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย
วันที่สอง (วันที่..........................)
       เช้า...... ทานอาหารเช้าโรงแรม เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเวียงจันทน์ และทานอาหารกลางวันก่อนไปออกรอบที่สนามกอล์ฟซีเกมส์
       บ่าย.... ออกรอบที่สนามกอล์ฟซีเกมส์ (ก๊วนละ4-6ท่าน สามารถใช้รถกอล์ฟ 1คัน/นักกอล์ฟ2ท่าน) เล่นกอล์ฟจนครบ 18หลุม (อาบน้ำเปลี่ยเสื้อผ้า)
       เย็นทานอาหารเย็น....... (แนะนำร้านอาหารตำหนักลาว ซึ่งมีการแสดงโชว์พื้นเมือง หรือทานอาหารแบบบุบเฟ่นานาชาติ ที่สนามบินวัดไต)
       ค่ำ...... พักผ่อนหรือจะเที่ยวราตรีที่เวียงจันทน์ตามอัธยาศัย
วันที่สาม (วันที่..........................) มีอ๊อฟชั่นให้เลือก 2 สนาม ตามความเหมาะสมของเวลาและความต้องการ

                             อ๊อฟชั่นที่ 1(เล่นกอล์ฟในเวียงจันทน์)

       เช้า......ทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์โรงแรม รถรับคณะไปออกรอบที่สนามกอล์ Lao Coutry Club  ออกรอบ 4-6ท่าน (ไม่มีรถกอล์ฟ) เล่นครบ 9หลุม (พักทานอาหารกลางวัน หรือจะเล่นจนจบ18หลุม) อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่คลับเฮ้าส์

       บ่าย.....รถรับคณะมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก สปป.ลาว ชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี Duty Fee Shop หลังจากนั้นรถรับคณะข้ามสะพานมิตรภาพ สู่จังหวัดหนองคาย และต่อไปยังสนามบินอุดร

        เย็น.....ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพ ดอนเมือง (นกแอร์ เวลา 18.35น และ 20.50น. แอร์เอชีย เวลา 18.50น. การบินไทย เวลา 19.55 น.)

                             อ๊อฟชั่นที่ 2 (เล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟจังหวัดหนองคาย)
       เช้า..... ทานอาหารเช้าที่โรงแรม  และออกเดินทางมาที่ด่านขาออก สปป.ลาว (ชอปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี) และเดินทางข้ามมาจังหวัดหนองคายไปสนามกอล์ฟวิคตอรี่ พร้อมออกรอบ และทานอาหารกลางวันที่สนามกอล์ฟ เล่นกอล์ฟจนครบ 18หลุม (อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่คลับเฮ้าส์)
       

       เย็น.....ขึ้นเตรื่องบินจากสนามบินอุดรธานีกลับกรุงเทพ ดอนเมือง(นกแอร์ เวลา 18.35น และ 20.50น. แอร์เอชีย เวลา 18.50น. การบินไทย เวลา 19.55 น.)

อัตราค่าบริการ :

     * จะขึ้นอยู่กับค่ากรีนฟีและค่ารถกอล์ฟ ของแต่ละสนามที่แตกต่างกัน (ตกลงอีกครั้งหนึ่ง)

            เอกสารการเดินทาง :

     * แนะนำให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งมาล่วงหน้า เพื่อทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวจะสะดวกที่สุด

     * ถ้าคณะนักกอล์ฟน้อยคน แนะนำให้เช่ารถตู้แบบส่วนตัว (รถตู้ รับ-ส่ง อุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์)

ภาพถ่ายสถานที่จริง สนามกอล์ฟ Lao Country Club Vientiane Lao PDR.

ทัวร์กอล์ฟ 2ประเทศ (ไทย-ลาว) 3วัน 2คืน

วันแรก..................

        เวลา 07.05น. จัดรถรับคณะที่สนามบินอุดรธานี (สายการบินนกแอร์) ทานอาหารเช้าที่อุดรฯ และออกเดินทางต่อไปยังด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ที่หนองคาย ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางต่อไปสนามกอล์ฟ Seagames Golf Club ออกรอบเล่นกอล์ฟครบ 9หลุม (พักทานอาหารกลางวันแบบจานด่วนที่คลับเฮ้าส์) และออกรอบต่อจนครบ 18หลุม อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่คลับเฮ้าส์ รถรับคณะเดินทางเข้า นครหลวงเวียงจันทน์ เช็คอิน เข้าที่พักโรงแรม (Daokham Hotel)

      เย็นรถรับไปรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารริมแม่น้ำโขง (Moon The Night)หรือภัตตาคารนานาชาติที่สนามบินวัดไต หลังจากนั้นรถรับคณะชมรอบเมืองกลางคืน และกลับที่พักโรงแรม เที่ยวราตรีที่เวียงจันทน์แบบส่วนตัว หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง......................

        เวลา 08.00 น.ทานอาหารเช้าพร้อมเช็คเอ้าท์โรงแรมที่พัก รถรับคณะไปออกรอบที่สนามกอล์ฟ

Long Vien Golf Club เวลา09.30น. ออกรอบจนครบ 9หลุม (พักรับประทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์) ออกรอบต่อจนครบ    18หลุม อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่คลับเฮ้าส์ บ่ายเดินทางกลับหนองคาย แวะชอบปิ้งที่ตลาดสินค้าปลอดภาษี

 ถึงหนองคายเย็นเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม (บุศยรินทร์) หรือระดับเดียวกัน ค่ำรับประทานอาหารเวียดนาม   ที่ร้านแดงแหนมเนืองติดริมฝั่งแม่น้ำโขง และกลับที่พักโรงแรมพักผ่อน หรือเที่ยวอิสระส่วนตัว

วันที่สาม....................

        08.00 น. ทานอาหารเช้าและเช็คเอ้าท์โรงแรม รถรับคณะออกเดินทางไปสนามกอล์ฟ วิคตอรี่ หนองคาย เช้าออกรอบจนครบ 9หลุม (พักรับประทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์) บ่ายออกรอบต่อจนครบ18หลุม อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่คลับเฮ้าส์ หลังจากนั้นรถรับคณะออกเดินทางไปจังหวัดอุดรธานี เที่ยวห้างสรรพสินค้า (UD TOWN) และทานอาหารเย็น(อาหารพื้นเมือง) ก่อนไปขึ้นเครื่องที่สนามบินอุดร

       18.55 น. (หรือ เที่ยว 20.50 น.) สายการบินนกแอร์รับคณะออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี ไปกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)    

.................................. จบโปรแกรม ..................................

อัตราค่าบริการ  : ........................... บาท

ค่าบริการนี้รวม :       ค่าจัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว+ค่าธรรมเนียมด่าน ไทย-ลาว

                                    ค่ารถบริการรับ-ส่ง คณะนักกอล์ฟ ตลอดการเดินทาง สนามบินอุดร-สนามกอล์ฟ

                      ค่าสนามกอล์ฟ +รถกอล์ฟ (ไม่รวมค่าทริปพิเศษแคดดี้) ทุกสนามกอล์ฟ

                                    ค่าโรงแรมที่พัก+ค่าอาหาร ตามที่ระบุ

 ค่าบริการนี้ไม่รวม  :  ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างประเทศ (ที่ต้องได้ขอวีซ่าเข้า สปป.ลาว)

                                    ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งเองส่วนตัว นอกเหนือรายการ

                                    ค่าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ (เหล้า-เบียร์)

เว็บไซต์โรงแรมที่พัก :   www.daokhamhotel.com  ที่พักในเวียงจันทน์

                         www.busayarin.com ที่พักในหนองคาย

สนามกอล์ฟวิคตอรี่พาร์ค จังหวัดหนองคาย 18หลุม พาร์72


 dot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร