ReadyPlanet.com
dot dot
ช่วงวันหยุดพาครอบครัวเที่ยวหลวงพระบางเมืองมรดกโลก สปป.ลาว 4วัน3คืน หรือ 3วัน2คืน(กรุ๊ฟเล็ก 1รถตู้จำนวน 8-10คน เดินทางได้เลย)คลิกที่รูปภาพ article

 

รวมภาพถ่ายเที่ยวสงกรานต์ที่หลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก) สปป.ลาว

ผู้ชนะการประกวดนางสังขาน(นางสงกรานต์)หลวงพระบางบาง

คณะนักท่องเที่ยวจากไทยก็นิยมไปเที่ยวสงกรานต์ที่หลวงพระบาง

สาวๆหลวงพระบางก็เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน

 โปรแกรมนำเที่ยวพิเศษ

(ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

เวียงจันทน์ – วังเวียง–หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน(ทางรถยนต์)

วันแรก (วันที่................................... )      หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง ( อาหารกลางวัน/เย็น)

08.00 รับท่านที่ด่านหนองคาย พาท่านขึ้นรถข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสารผ่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านไทย- ลาว เรียบร้อยก็เดินทางสู่เวียงจันทน์  เข้าวัดทำบุญกันที่ วัดสีเมือง   ชมการเสี่ยงทายอธิษฐานยกพระเสี่ยงทาย หากสมหวังจะยกได้ถึง 3 ครั้ง จากนั้นเดินทางสู่ ประตูชัย สัญลักษณ์ ของเวียงจันทน์ สร้างคล้ายประตูชัยของฝรั่งเศสแต่เป็นศิลปลาว พาท่านไปสักการะ วัดพระธาตุหลวง ซึ่งที่มีขนาดสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตร ทุกๆปีจะมีงานฉลองทำบุญใหญ่ บูชาพระธาตุในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชมและนมัสการ อนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช ตั้งอยู่ฐานสูงพระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบคอยทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวงรับประทานอาหารกลางวัน (1 )ที่ ร้านอาหาร กุ้งเผาดอนจัน หลังอาหาร สมควรแก่เวลาเดินทางออกจากเวียงจันทน์ พาคณะเดินทางสู่วังเวียง พาชม ถ้ำจัง ถ้ำที่น่าสนใจของลาวมีไฟแสงสีประกอบให้ดูสวยงาม เป็นพิเศษ . จากนั้นจะไปชมบริเวณ ปากถ้ำลม เราไม่เข้าถ้ำ แค่ไปชมบรรยากาศอันสวยงามดูตะวันตกดินยามเย็นของแม่น้ำชอง หรือ ถ้ามีเวลาพอ ท่านก็สามารถทำกิจกรรม ต่างๆ เช่น ล่องเรือ,จำปิ้ง และ อื่นๆ หลังจากนั้นจะพาทุกท่านเข้าสู่ย่านชุมชนที่วังเวียง มาชมว่าทำไมคนต่างชาติจึงนิยมชมชอบตอนเย็นทานอาหารรสอร่อย ที่ทวีสุข รีสอร์ท ( 2 )คืนนี้พัก ที่ทวีสุขรีสอร์ท (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สอง (วันที่...........................) กุ้ยหลินลาว-น้ำตกตาดกวงสี-หลวงพระบาง– ตลาดมืด

 (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น )รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

06.00 . ตื่นมาตอนเช้า เราจะพาไปชมวิวทิวทัศน์ ของ กุ้ยหลินลาว ริมแม่น้ำซอง ดื่มด่ำบรรยากาศยามเช้า จากนั้นจะพาไปที่ ตลาดเช้า วังเวียง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนลาว จะเห็นสิ่งของแปลก ๆ การกินที่ไม่ค่อยมีให้เห็นในบ้านเรา เช่น อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่าง ๆมีค้างคาว,ตัวตุ่น,กระรอก,ตัวเงิน ตัวทอง, เก้ง ฯลฯ สมควรแก่เวลา เดินทางต่อไป ยัง หลวงพระบาง ระหว่างทาง พาแวะถ่ายรูป ผาตั้ง แหล่ง ที่เป็นสัญลักษณ์ ของเมืองวังเวียง จากนั้นเราจะเดินทางไปยัง จุดชมวิวยอดฮิต ที่ภูเพียงฟ้า ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารภูเพียงฟ้า ( 4 )จากนั้นเราจะเดินทางเข้าสู่หลวงพระบางพาทุกท่าน เข้าชม น้ำตกตาดกวงสี น้ำตกใหญ่ที่สุดของ ลาวเหนือ น้ำใสมาก ตัดกับ สีฟ้า สวยงาม มาก จะเดินลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ คนสูงอายุก็เดินได้ไม่ลาดชัน  ชมทิวทัศน์ มาเรื่อย ๆ ในแต่ละชั้นของน้ำตก แล้วไปชม สวนหมี ที่ทางลาวอนุรักษ์ เอาไว้ จัดได้เป็นระเบียบ สมควรแก่เวลาพาทุกท่าน เข้ามาในตัวเมืองหลวงพระบาง เข้าเช็คอินที่พัก นัดเวลาพาทุกท่าน ไปรับประทาน อาหารเย็น ( 5 ) ที่ร้านอาหารมีชัยผล หลังอาหารพาทุกท่านไป เลือกหาซื้อของที่ตลาดมืด ของหลวงพระ บาง สมควรแก่เวลาพาทุกท่านกลับสู่ ที่พัก นอนหลับพักผ่อนให้สบาย พักที่เรือนพักแก้วประทุม (หรือระดับเดียวกัน)

วันที่สาม  (วันที่.................) ทำบุญตักบาตรเช้า – พิพิธภัณฑ์-วัดเชียงทอง-พระธาตุหมากโม-บ้านช่างไห้ (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)

วันนี้คงจะตื่นกันแต่เช้าเพื่อทำบุญตักบาตรแต่เช้าตรู่ เสร็จแล้วเดินเที่ยวชมตลาดหลวงพระบางดูวิถีชีวิตของชาวลาวเหนือ จะให้ลองทานข้าวเหนียวปิ้งเม็ดบัวอร่อยมาก หลังจากนั้นเราจะไปทานอาหารเช้ากันที่ ริมแม่น้ำโขง บรรยากาศดีมาก มีกาแฟ  โอวัลติน  ขนมปัง  ข้าวต้ม  และปาท่องโก๋จิ้มนม (6)  จากนั้นจะพาคณะไป วัดใหม่สุวรรณพูมารามวัดใหญ่ที่สุดของหลวงพระบาง เคยเป็นที่ประทับของพระสังฆราชลาวและเคยประดิษฐานพระบางมาก่อนด้วย แล้วจะพาเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง เดิมเป็นพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างเมื่อ 101 ปีมาแล้ว รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะผสมผสาน ระหว่างฝรั่งเศสและลาวจนได้ชื่อว่า ฝรั่งสวมชฎา ต่อจากนั้นจะพาชม วัดเชียงทอง วัดที่สวยงามที่สุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบาง (มรดกโลก) ต่อด้วย วัดวิชุน (วัดพระธาตุหมากโม) ชมศิลปะเก่าแก่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ณ ที่แห่งนี้ บ่าย ไปทานอาหารกลางวัน.......(จะหาที่เหมาะสม) (7) ในเมืองหลวงพระบาง และก็เล่นน้ำสงกรานต์กับชาวลาวและชาวต่างชาติจากนั้นจะนั่งรถขึ้นเหนือไปเที่ยว บ้านช่างไห้แหล่งต้มเหล้าภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดังสุดของลาวเหนือ ผ้าไหมและของที่ระลึกหลากหลาย  จากนั้นจะพาท่านเดินทางต่อไปที่ ถ้ำติ่ง(ถ้าเวลาพอ)  สถานที่มีพระพุทธรูปหลายร้อยองค์ภายในถ้ำ และพาไปแวะต่อที่ บ้านผานม ไปดูสินค้าพื้นเมือง ที่ขึ้นหน้าขึ้นตา(ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลา) ต่อจากนั้นเราจะไปขึ้น พระธาตุพูสี ดูพระอาทิตย์ตกดินที่จุดชมวิวกันก่อนโดยเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อไปกราบไหว้พระธาตุพูสีที่คนลาวให้ความนับถือ จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ในตัวเมืองหลวงพระบาง  ตอนเย็น พาไปรับประทานอาหาร ที่ร้านเทพบุปผา (8) ที่เลื่องชื่อของลาวเหนือ  ทานอาหารเสร็จจะไปช้อปปิ้งที่ ตลาดมืด เพื่อเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก  หลังจากนั้นจะรับท่านกลับที่พัก

วันที่สี่ (วันที่................................) หลวงพระบาง- วังเวียง –เวียงจันทน์ –หนองคาย (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)

วันนี้คงจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อทำเวลากลับหนองคายให้ทันตามกำหนดเวลาและต้องให้ทันเวลาช้อปปิ้งกันที่ร้านสินค้าปลอดภาษี( Duty Free ) จะออกเดินทางกันแต่เช้าแล้วไปทานอาหารเช้าที่ กิ่วกะจำ (9) หรือไม่ก็หลวงพระบางแต่เช้า จากนั้นจะเดินทางกันต่อไป แวะตลาดสามแยกพูคูณ  ให้เลือกหาซื้อสินค้าเกษตรและของฝากกลับบ้าน จากนั้นเดินทางต่อไปที่วังเวียง แวะถ่ายรูป ที่ผาตั้ง(หากมีเวลาพอ) แล้วไปแวะทานอาหารกลางวันที่วังเวียง (10) เดินทางเข้าสู่ เวียงจันทน์ไปร้านสินค้าปลอดภาษีที่ด่านขาออกที่มีสินค้าให้เลือกมากมาย ที่นี่ขายสินค้านานาชนิด จากนั้นจะพาข้ามด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย มายังหนองคาย เพื่อไปทานอาหาร(แถมให้พิเศษถ้าเวลาพอ) ที่ร้านแดงแหนมเนือง ทานกันให้เต็มที่ แล้วอำลาทุกท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ.

เอกสารที่ใช้ในการ :  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุก่อนการเดินทางมากกว่า 6เดือน

กระเป๋าสำหรับการเดินทาง :  ขอแนะนำให้ใช้กระเป๋าผ้าใบหรือกระเป๋าผ้า(ที่ไม่ใหญ่มาก)ที่ยืดหยุ่นได้ในการเดินทาง

เสื้อผ้า :  ควรเป็นเสื้อผ้า และรองเท้าที่สวมใส่สบาย และเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำสงกรานต์

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้องท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ทัวร์หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง (3วัน 2คืน ทางรถยนต์)

วันที่ ..................................

วันแรก (วันที่.......................... ) หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

           06.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ (ที่ร้านอาหารเช้า...........................................................)

           07.30 น. รถพาคณะเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ (นมัสการพระธาตุหลวง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอนุสาวรีย์ประตูชัย) รถพาคณะออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง(แวะทานอาหารกลางวันที่นี่) หลังจากนั้นออกเดินทางต่อสู่หลวงพระบาง (แวะถ่ายภาพที่ภูเพียงฟ้า ผ่านสามแยกพูคูน กิ่วกะจำ และบ้านเชียงเงิน)

           เย็นเดินทางถึงหลวงพระบาง ขึ้นนม้สการพระธาตุพูสี ชมพระอาทิตย์ตกและชมวิวเมืองหลวงพระบาง ทานอาหารเย็น และชอปปิ้งตลาดมืด เข้าเช็คอินที่พักโรงแรมซันเวย์ (พักผ่อนอิสระ)

วันที่สอง(วันที่...................... ) เที่ยวหลวงพระบาง-บ้านซ่างไห้-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงสี

           06.00 น. พาคณะทำบุญตักบาตรเช้า แด่พระภิกษุ สามเณร และเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเต็มวัน อาทิ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง(พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิตลาว+วัดเชียงทอง+วัดวิชุน(วัดพระธาตุหมากโม)+บ้านซ้างไห้+ล่องเรือไปชมถ่ำติ่ง(ทานอาหารกลางวันที่นี่)+น้ำตกกวงสี+ชอปปิ้งตลาดมืด และทานอาหารเย็นพื้นเมืองหลวงพระบาง

วันที่สาม(วันที่....................... ) เดินทางกลับ เวียงจันทน์-หนองคาย

           06.00 น. ทานอาหารและออกเดินทางแต่เช้า ผ่านพูคูน แวะทานอาหารกลางวันที่วังเวียง……

รถพาคณะเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ แวะตลาดจีนใหม่(ถ้าเวลาพอ) และชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษีที่ด่านขาออก สปป.ลาว เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับหนองคายประเทศไทย

           17.00 น. พาคณะเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่จังหวัดหนองคายโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ :  .......................... (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว และระดับของโรงแรม)

อัตราค่าบริการนี้รวม : ค่ารถ-เรือ+ไกด์นำเที่ยว+ค่าโรงแรมที่พัก+ค่าอาหารเครื่องดื่มตามที่ระบุ+ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว+ค่าล่วงเวลา+ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งทานเอง(นอกเหนือรายการที่ระบุ)และข้าวเหนียวตักรบาตรเช้า (ต้องสั่งก่อน1วัน)

เอกสารการเดินทาง : หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6เดือน

หมายเหตุ : รายการนำเที่ยวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ

ในวันเดินทาง โดยจะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยเป็นหลักในการเดินทาง

กระเป๋าสัมภาระ : ควรเป็นกระเป๋าผ้าที่ยืดหยุ่นได้ (ไม่แนะนำกระเป๋าใบใหญ่ที่มีล้อเลื่อน)

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00322




column4

เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี ติดต่อการเดินทางและทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวล่วงหน้าด่วน article
ตีกอล์ฟสนามกลางคืน เที่ยวราตรีที่นครหลวงเวียงจันทน์ ชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี article
ทัวร์กอล์ฟ 2วัน 1คืน (ออกรอบสนามกลางคืน) เที่ยวราตรีที่เวียงจันทน์ และชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษีตอนขากลับ article



dot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม




ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร