ReadyPlanet.com
dot dot
เที่ยวหลวงพระบางเมืองมรดกโลก โดยทางรถยนต์และเครื่องบิน(คลิกที่รูปภาพ) article

       

เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ (3 วัน 2 คืน)

รถยนต์ + เครื่องบิน(รายการนำเที่ยวเป็นที่นิยม)

วันที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง (ทางรถยนต์)

08.00 น. พร้อมกันตามที่นัดหมาย.........................................

หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแจ้งหนังสือเดินทางและเอกสารแล้วเดินทางสู่นครหลวง

เวียงจันทน์ และเดินทางออกจากนครหลวงเวียงจันทน์โดยใช้เส้นทางหมายเลขที่ 13เหนือ

ตามเส้นทางภูเขาผ่านเมืองโพนโฮง สองฝั่งเส้นทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ อันงดงาม

ถึงเมืองวังเวียง อันเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูเขาหินปูนอันสูงชัน มีสายน้ำซองไหลผ่าน

และเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาเที่ยวธรรมชาติแห่งนี้

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร ของเมืองวังเวียง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหลวงพระบาง

โดยผ่านเมืองกาสี ซึ่งเป็นที่พักระหว่างทางของรถโดยสารประจำทางและรถส่วนตัว

17.00 น. ถึงหลวงพระบาง นครหลวงของอาณาจักรล้านช้าง และ ได้รับรองเป็นเมืองมรดกโลกทางด้าน

วัฒนธรรม นำท่านเข้าพักที่โรงแรม ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก)

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของลาว

เที่ยวชมวัดเชียงทองศิลปะของชาวหลวงพระบาง วัดใหม่ วัดแสน ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำโขง

ไปปากอู ตามเส้นทางท่านจะได้แวะชมการผลิตเหล้าพื้นเมืองที่บ้านสังไห้ เที่ยวชมถ้ำติ่งที่มี

พระพุทธรูปมากกว่า 1,000 องค์ แล้วเดินทางร่องเรือกลับหลวงพระบาง

12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่หลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยรถบัสเที่ยวชมน้ำตก

ตาดกวางสี แล้วเดินทางกลับหลวงพระบาง เที่ยวชมวัดพระบาท วัดใหม่ ขึ้นไปเที่ยวชมพระธาตุ

พูสี ซึ่งเป็นที่ชมวิวในตัวเมืองหลวงพระบาง(คล้ายกับพระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่)

18.00 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่3 หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ (โดยเครื่องบิน)

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม พาท่านเที่ยวชมตลาดเช้าหลวงพระบาง เพื่อซื้อสินค้าของชาวหลวงพระบาง

ของที่ระลึกและอื่นๆ แล้วออกเดินทางกลับเวียงจันทน์โดยเครื่องบิน ถึงนครหลวงเวียงจันทน์

ทานอาหารเที่ยงที่เวียงจันทน์ ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตลาดเช้า แล้วออกเดินทางกลับด่าน ตม.ลาว

ช้อปปิ้งที่ร้านสินค้าปลอดภาษีลาว (ดูตี้ฟรี) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลับสู่จังหวัดหนองคาย

เอกสารที่ต้องได้ใช้ : สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุมากกว่า6เดือนในวันเดินทาง

ค่าบริการ : ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม และรายการอาหาร รวมถึงรถ เครื่องบินที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการโดยประมาณ :       โปรแกรม  3วัน 2คืน (ไปรถ-กลับเครื่องบิน) 8-10ท่าน   ท่านละ  10,000 บาท

                                                          โปรแกรม 4วัน 3คืน (ไปรถ-กลับเครื่องบิน) 8-10ท่าน   ท่านละ   11,000 บาท

หมายเหตุ : จำนวนนักท่องยิ่งมากราคาค่าบริการยิ่งลดลง ในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลของไทยและลาวนั้นที่พักโรงแรมในหลวงพระบางอาจจะเต็ม ควรที่จะติดต่อสำรองการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย15วัน เพราะจะได้ทำการสำรองห้องพักและเลือกโรงแรมที่ต้องการได้

 
column2

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย articledot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร