ReadyPlanet.com
dot dot
บริการจัดทัวร์กอล์ฟสนามกอล์ฟหนองคายและเวียงจันทน์ article

ทัวร์กอล์ฟ  2วัน1คืน

สนามกอล์ฟซีเกมส์ นครหลวงเวียงจันทน์ ( สปป.ลาว )

วันแรก ( วันที่........................)

 เวลา  08.00 น. พร้อมกันที่ด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว หรือจุดนัดพบ.................

เวลา  08.30 น. เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว

เวลา  09.00 น. ออกเดินทางตรงไปยังสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)ห่างจากด่าน ตม. 40 ก.ม.

เวลา 10.30 น. เริ่มออกรอบ ที่หลุม1 จนถึงหลุม 9 พักทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์

เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(จานด่วน) ที่คลับเฮ้าส์

เวลา 13.00 น. เริ่มออกรอบ ที่หลุม 10 จนถึงหลุม 18

เวลา 15.00 น. คณะตีกอล์ฟ เล่นครบทั้ง 18หลุม

เวลา 15.30 น. รถพาคณะออกเดินทางจากสนามกอล์ฟ เข้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์

เวลา 16.00 น. เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม (ดอกไม้แดง หรือระดับเดียวกัน) พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (ที่ภัตตาคารโรงแรมล้านช้าง พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง)

เวลา 20.30 น. รถรับคณะกลับที่พักโรงแรมเพื่อพักผ่อน (หรือเที่ยวราตรีเวียงจันทน์ แบบอิสระส่วนตัว)

วันที่สอง (วันที่..........................)

เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก

เวลา 08.30 น. รถรับพาคณะพาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆรอบนครหลวงเวียงจันทน์  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ที่อนุสาวรีย์ประตูชัย กราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุหลวงที่ศักดิ์สิทธิ์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัดหอพระแก้ว กราบไหว้ศาลหลักเมืองที่วัดสีเมืองเพื่อเป็นสิริมงคล

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารแม่โขง (ริมฝั่งแม่น้ำโขง)

เวลา 13.00 น. รถพาคณะชอปปิ้ง ตลาดเช้า ตลาดจีนใหม่ เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึก

เวลา 14.30 น. รถรับคณะมาที่ด่าน ตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ

เวลา 15.00 น. ก่อนเดินทางกลับหนองคาย ชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี (เหล้า บุหรี่ อื่นๆ)

เวลา 16.00 น. เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ กลับสู่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย   ..... จบโปรแกรม.....

ค่าบริการ  :   ท่านละ 3000 บาท (ไม่รวมค่าสนามกอล์ฟ) นักกอล์ฟตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

                       ท่านละ  5000 บาท (รวมค่าสนามกอล์ฟ) นักกอล์ฟตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

*ค่าบริการจะสูงขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับระดับของโรงแรมที่พัก และระดับสนามกอล์ฟ*

             ค่าบริการนี้รวม :     ค่าทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว+ค่าธรรมเนียมด่าน ไทย-ลาว+ค่าล่วงเวลา

ในวัหยุด+ค่ารถนำเที่ยว+ค่าไกด์ลาว+ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว+ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

+ค่าอาหาร-ที่พัก ตามที่ระบุ+ค่ากรีนพรี+ค่าแคดดี้สนามกอล์ฟ 18หลุม (ค่ารถกอล์ฟ ราคา150000 กีบ)

             ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการที่ระบุ-ค่ารถกอล์ฟ และค่าทริปแคดดี้

             เอกสารในการเดินทาง :  หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ที่มีอายุก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3เดือน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หมายเหตุ : รายการนำเที่ยว และเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ รายการนำเที่ยวนี้เป็นเพียงแนวทางและข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ ถ้าตกลงจะทำโปรแกรมรายละเอียดเพิ่มให้อีกครั้งก่อนการเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงที่คุณ  ชาตรี   081-2627500

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในและต่างประเทศ  เลขที่ 51 – 00322

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

สนามกอล์ฟซีเกมส์ นครหลวงเวียงจันทน์(ในยามเย็น)

นักกอล์ฟ คุณสมสมัย และคุณพงษ์สักดิ์ มาออกรอบที่สนามกอล์ฟซีเกมส์

ไฟส่องสว่างในสนามกอล์ฟในช่วงพลบค่ำ สนามกอล์ฟซีเกมส์เวียงจันทน์

ท่านสมสะหวาด รองนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว มาเปิดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

โปรแกรมทัวร์กอล์ฟ แดนสะหวันน้ำงึมรีสอร์ท สปป.ลาว

สนามบินอุดร-หนองคาย-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม (2วัน 1คืน)

วันแรก        (วันที่...............) สายการบิน.................เที่ยวบินที่...................

          เช้า เวลา...............  รับคณะที่สนามบินอุดรธานีรถรับคณะออกเดินทางไปยังจังหวัดหนองคายและแวะรับประทานอาหารเช้า ก่อนออกเดินทางไปด่านสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เดินทางตรงไปยังสนามกอล์ฟเขื่อนน้ำงึม(Dansavanh Golf & Country Club) เข้าเช็คอินที่พักโรงแรมแดนสะหวันน้ำงึมรีสอร์ท

          เที่ยง  ทานอาหารกลางวันแบบบุปเฟ่ที่โรงแรม (โรงแรมแดนสะหวันน้ำงึมรีสอร์ท)

         บ่าย  ออกรอบตีกอล์ฟเริ่มจากหลุมที่1 จนครบรอบหลุมที่ 18 ถ้าใช้รถกอล์ฟ ใช้เวลาประมาณ 3ชั่วโมง แต่ถ้าเดินจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (ขอแนะนำให้ใช้รถกอล์ฟ เพราะสนามกอล์ฟเป็นภูเขา ถ้าเดินจะเหนื่อยกว่าปรกติมาก)

         เย็นทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก (มีอาหารแบบบุบเฟ่หรือแบบโตจีน)                   

       ค่ำ หลังอาหารขอเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย (หรือจะลองเสี่ยงโชคที่ชั้นล่างโรงแรมที่พักจะมีห้องกาสิโนให้เลือก)

วันที่สอง    (วันที่................) เขื่อนน้ำงึม – เวียงจันทน์ – หนองคาย – สนามบินอุดร

         เช้า    ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (เช็คเอ้าท์โรงแรมที่พัก) รถรับคณะออกเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์เที่ยวตามที่สำคัญต่างๆ (นมัสการพระธาตุหลวง ถ่ายรูปที่ระลึกอนุสาวรีย์ประตูชัย เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัดหอพระแก้ว)

         เที่ยง  ทานอาหารกลางวันริมฝั่งโขง......(ที่ภัตตาคารแม่โขง) หรือทานอาหารเวียดนามที่ร้านแดงแหนมเนืองที่หนองคาย

         บ่าย  ชอปปิ้งตลาดสินค้าปลอดภาษี (ที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออก สปป.ลาว) หลังจากนั้นรถรับคณะข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่จังหวัดหนองคาย (นมัสการหลวงพ่อพระใส และชอปปิ้งตลาดท่าเสด็จหนองคาย )

         เย็น รถรับคณะเดินทางไปส่งสนามบินอุดร (สายการบิน...........) คณะเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดินทาง และเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในวันนั้น และเวลาการเดินทางของเที่ยวบิน ) โดยจะคำนึงถึงความสะดวกความปลอดภัยเป็นหลักในการเดินทาง

อัตราค่าบริการ :    ...............บาท  ไม่รวมค่ารถกอล์ฟ 300 บาท/คัน/คน

เอกสารในการเดินทาง :    พาสปอร์ต (หรือขอ ชื่อ นามสกุล และหมายเลขประจำตัว 13หลัก)

 

สนามกอล์ฟแดนสะหวันน้ำงึมรีสอร์ท สปป.ลาว 18หลุม พาร์72

สนามกอล์ฟแดนสะหวันน้ำงึมรีสอร์ท สปป.ลาว (ห่างจากด่านหนองคาย 90 ก.ม.)

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์กอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ 1 วัน (ไป-กลับ)

สนามกอล์ฟ ลาวคันทรี่คลับ  (หลัก 14) สปป.ลาว

วันที่.............................................

07.30 น. นักกอล์ฟ พร้อมกันที่จุดนัดพบ โรงแรม.......................(หรือบริเวณหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพ ไทย ลาว จังหวัดหนองคาย)

08.00 น. รถตู้รับคณะนักกอล์ฟเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถรับคณะนักกอล์ฟออกจากด่าน ตรงไปยังสนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ (หลัก 14)ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ 14 ก.ม เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 (เป็นสนามกอล์ฟปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หมด เกาหลีเป็นคนลงทุน)

09.30 น. เริ่มออกรอบหลุม 1 จนครบ 9หลุม (อนุญาตให้นักกอล์ฟออกรอบร่วมกันได้ไม่เกิน 4ท่าน ต่อ 1ก้วน)

12.00 น. ตีกอล์ฟจบหลุม 9 พักทานอาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ (แนะนำอาหารจานด่วน และควรสั่งไว้ก่อน)

12.30 น. ตีกอล์ฟจากหลุม 10 จนครบ 18หลุม (อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่คลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ)

15.00 น. ออกเดินทางจากสนามกอล์ฟ กลับสู่ด่านสะพานมิตรภาพ (ชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ด่านขาออกลาว)

16.30 น. ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง รถรับคณะนักกอล์ฟเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ สู่จังหวัดหนองคาย

.................................... จบโปรแกรม .......................................

หมายเหตุ : ทางสนามกอล์ฟอนุญาตให้ออกรอบร่วมกันได้ 2-4 ท่าน (ไม่มีรถกอล์ฟบริการ)

ค่ากรีนฟรี + แคดดี้ (18 หลุม)  270,000 กีบ (ประมาณ 1,038 บาท)  วันปรกติ

ค่ากรีนฟรี + แคดดี้  (18 หลุม)  320,000 กีบ (ประมาณ 1,230 บาท)  วันหยุด

ค่าธรรมเนียมทริปพิเศษให้แคดดี้ (ประมาณ 50,000 กีบ หรือ 200บาท ต่อ18หลุม)

*** คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบ 260 กีบ = 1 บาท (100 บาท = 26,000 กีบ) ***

คลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)

สนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ (หลัก14 )สนาม18หลุม พาร์72

ถ่ายภาพร่วมกับนักกอล์ฟสมัครเล่น (ทีมชาติ สปป.ลาว)

ก๊วนนักกอล์ฟสมัครเล่น สปป.ลาว (สนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ)

หลุม1สนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

สภาพแฟร์เวย์ สนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ ช่วงฤดูฝน

ซุ้มขายเครื่องดื่มในสนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ เวียงจันทน์

ทัศนียภาพสนามกอล์ฟลาวคันทรี่คลับ เยงจันทน์ สปป.ลาว

เที่ยวกับบริษัทท่องเที่ยวที่จดทะเบียนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00322

 

นาย ชาตรี  คุรุอังกูร  (เจ้าของ/ผู้จัดการ) มือถือ 081-2627500, 083-4512500

คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟวิคตอรี่หนองคาย

ที่พักและสระว่ายน้ำสนามกอล์ฟวิคตอรี่หนองคาย

ประตูทางเข้าสนามกอล์ฟวิคตอรี่ปาร์ค(สนาม 18หลุม พาร์ 72)

หลุม1สนามกอล์ฟวิคตอรี่ปาร์คหนองคาย (สนามที่ดีที่สุดของหนองคาย)

หลุม10 สนามกอล์ฟวิคตอรี่(สนามกอล์ฟระดับจัดแข่งขัน)

กรีน และแฟร์เวย์ ของสนามกอล์ฟวิคตอรี่ปาร์คหนองคาย

                         
column5

รับจัดทัวร์กอล์ฟเป็นหมู่คณะหน่วยงาน ชมรม สมาคม เพื่อการออกรอบสนามกอล์ฟ หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง(คลิกที่รูปภาพ) articledot
ใบอนุญาตสำนักงานและพนักงาน
dot
bulletพนักงาน-สำนักงาน-อีเมล์
bulletใบอนุญาต-บัญชีธนาคาร
dot
พิมพ์อีเมล์ของคุณข้างล่างรับข่าวสาร

dot
bulletแปลเอกสาร ลาว-อังกฤษ
bulletรับปรึกษาการขอวีซ่า
dot
บริการจัดนำเที่ยว-เช่ารถนำเที่ยว
dot
bulletเวียงจันทน์-วังเวียง 2วัน1คืน
bulletเที่ยวหลวงพระบาง5วัน3วัน
bulletฮานอย ฮาลอง 4วัน3คืน
bulletเช่ารถตู้นำเที่ยว ไทย - ลาว
dot
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
dot
bulletเที่ยวเวียดนามผ่านลาว เวียงจันทน์ - ฮานอย - ฮาลอง
bulletเที่ยวจีนภาคใต้ทางถรถยนต์ เวียงจันทน์-เชียงรุ้ง-คุนหมิง
dot
ทัวร์กอล์ฟ ไทย-สปป.ลาว
dot
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ ไป-กลับ
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 2วัน 1คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน
bulletทัวร์กอล์ฟ หลวงพระบาง
dot
ภาพถ่ายสนามกอล์ฟ สปป.ลาว
dot
bulletลองเวียน กอล์ฟคลับ (27หลุม)
bulletลาวคันทรี่คลับ (หลัก14)
bulletสนามกอล์ฟซีเกมส์ (หลัก18)
bulletสนามกอล์ฟกลางคืน (หลัก6)
bulletสนามหลวงพระบางกอล์ฟคลับ
dot
SERVICES FOR FOREIGNER
dot
bulletLAOS VISA SERVICE
bulletTHAI VISA SERVICE
bulletNONGKHAI CITY TOUR
bulletUDONTHANI CITY TOUR
bulletVIENTIANE CITY TOUR
bulletTOURIST GUIDE
bulletCAR FOR RENT
bulletAIRPORT TRANSFER
dot
PACKAGE TOUR TO LAOS
dot
bulletVIENTIANE
bulletVANGVIENG
bulletLUANGPRABANG
dot
TRANSLATION SERVICES
dot
bulletLAOS - THAI - ENGLISH
dot
PHOTOS ALBUM IN LAOS
dot
bullet Vientiane and Vangvieng
bulletRoad to Luangprabang
dot
ABOUT US
dot
bullet ADDRESS & BANK A/C
dot
หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง
dot
bulletหนังสือเดินทางไทย
dot
Golf Tours in Thailand and Laos
dot
bulletสนามกอล์ฟอีสเทอร์นสตาร์
dot
เที่ยวญี่ปุ่นทุกเมืองตลอดปี2561
dot
bulletโปรแกรมและราคาเที่ยวญี่ปุ่นทุกเมือง
dot
เที่ยวไต้หวันไม่ต้องได้ขอวีซ่า
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน
dot
เที่ยวเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้
dot
bulletโปรแกรมท่องเที่ยวเวียดนาม
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว(ในประเทศ และต่างประเทศ) เลขที่ 51 - 00966 ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั่วไป (ต่างประเทศ) เลขที่ 51-00747 ททท. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวแนะนำให้เทียวกับบริษัทท่องเที่ยวที่มีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หนองคายอินเตอร์ทัวร์ เลขที่ 268/6 หมู่ที่ 12 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร./แฟ็กซ์ (042) 420690 ติดต่อคุณแสงมณี มือถือ (DTAC) 083-4170765 (AIS) 081-2627500 หรือคุณชาตรี มือถือ (TRUE) 083-4512500 (LAOS)....856 20 993428542 E-mail : nongkhaitour@hotmail.com กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาหนองคาย ชื่อบัญชี นางแสงมณี คุรุอังกูร บัญชีเลขที่ 624-233570-4 หรือบัญชีธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาหนองคาย บัญชีเลขที่ 299-0-55718-9 ชื่อบัญชี นายชาตรี คุรุอังกูร